ReadyPlanet.com
dot
Photo Gallery > ปอ ทฤษฎี สหวงษ์

ปอ ทฤษฎี สหวงษ์

ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ พาน้อง เนวิน (โป๊ะ) สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน
อายุ 2 เดือนครึ่ง ที่พบระหว่างทางไปถ่ายละคร ไปอาบน้ำแปลงโฉมที่
Pet Mart ณ Pet Paradise Park วันที่ 29 กรกฎาคม 2551


Copyright © 2013 All Rights Reserved.